0.57 Felhasználási feltételek - Ingyen weboldal, honlap készítés. Mobilbarát honlap, weboldal!
Betöltés...


Bárki csatlakozhat a rendszerhez, aki elfogadja és betartja a rendszer felhasználási feltételeit és szabályait. A Felhasználási feltételek nem ismerése nem mentesít, annak betartás alól.

 • A feltöltött adatok valóságtartalmáért a rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem vonható felelõsségre! 
 • A regisztráló elfogadja, hogy a rendszerbe feltöltött összes információért, adatért (oldala neve-megnevezése, szöveg, adat, kép, hirdetés adatai, vagy bármi információ az adott oldallal kapcsolatban) a regisztráló a felelős, és ezen adatok, információk nem tartalmazhatnak a hatályos jogszabályokba vagy erkölcsbe ütköző tartalmat. Ugyanúgy sem az oldal megnevezése, sem a rá feltöltött tartalom nem tartalmazhat védjegy alatt álló megnevezést, megjelölést (kép, logó), vagy bármi más ilyen adatot. Amennyiben bebizonyosodik hogy az adatok hamisak, alkalmasak harmadik fél megtévesztésére, nem a jogszabályoknak megfelelőek, szerzői jogvédelem, vagy bármilyen védjegy alá tartoznak, a rendszer üzemeltetőjének jogában áll a  regisztráló adatait, rendszerét letiltani, tagságát azonnal megszüntetni és a kérdéses oldalt, adatokat törölni a rendszerből. Ebben az esetben az adatok átadásra kerülnek az arra illetékes szerveknek.
 • Szigorúan tilos a rendszer oldalait törvénytelen eszközökkel, etikátlan módon hirdetni, reklámozni (pl. spam levelek küldése), és szigorúan tilos az oldal látogatottságának manipulációs céllal történő növelése. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott oldalt így próbálták népszerűsíteni, a rendszer üzemeltetőjének jogában áll a  regisztráló adatait, oldalát letiltani a rendszerben és tagságát azonnal megszüntetni. Ezzel együtt a regisztrálónak ebben az esetben viselnie kell az általa okozott kár (akár eszmei, akár anyagi) büntetőjogi következményeit, és az oldal üzemeltetőjének jogában áll regisztráló adatait kiadni az illetékes szerveknek.
 • Tilos más, egyéb honlapok, weboldalak tartalmait, nevét, megnevezését felhasználni (ide tartozik az oldalakon megtalálható bármilyen információ, szöveg,  kép, logó, banner, hanganyag, videó, vagy bármi más digitális anyag). Ez csak abban az esetben lehetséges, ha az adott oldal tulajdonosa ehhez előzőleg egyértelműen hozzájárult.
 • Tilos más, egyéb oldalak, weboldalak szolgáltatásait a népszerűsítés céljából etikátlan módszerekkel, úgy felhasználni, hogy ezzel az adott szolgáltatást nyújtó oldal, vagy oldal tulajdonosának érdekeit sérti.
 • A regisztráló tudomásul veszi, hogy a rendszer üzemeltetője nem vonható felelősségre az internet működéséből adódó, esetleges  hardver, szoftver hibákból keletkező károkért.
 • A regisztráló tudomásul veszi, hogy a rendszer üzemeltetője nem vonható felelősségre a regisztráló által a rendszer nem megfelelő használatából adódó esetleges károkért.
 • A regisztráló saját felelőssége a szolgáltatáshoz tartozó belépési név és jelszó megfelelő védelme. A jelszavakkal történő visszaélésekből fakadó erkölcsi, anyagi, valamint egyéb következményekért, károkért a rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem is vonható felelősségre.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a rendszer üzemeltetője nem köteles az oldalak tartalmának moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére. A rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget a regisztráló által feltöltött, vagy a regisztrált oldalon a hirdetők, hozzászólók (fórum, vendégkönyv stb.) által feltöltött képekért, információkért, szövegekért, illetve azok felhasználó által történő felhasználásából, vagy nyilvánosságra hozatalából eredő károkért.
 • A regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az oldalán elhelyezett tartalom (oldala neve-megnevezése, szöveg, adat, kép, vagy bármi az oldallal kapcsolatos információ) bármely vonatkozásában jogsértő, vagy sérti a rendszer üzemeltetőjének, vagy harmadik félnek az érdekeit, akkor a rendszer üzemeltetőjének jogában áll a tartalmat (akár az egész oldalt is) törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.
 • A regisztráló (felhasználó) köteles az oldalán a látogatók által feltöltött tartalmat (ha van az oldalon, pl. fórum, vendégkönyv, vagy egyéb funkció, melynek segítségével egy látogató információt, tartalmat oszthat meg az adott oldalon)  folyamatosan ellenőrizni, és a felhasználási feltételeknek nem megfelelő tartalmakat, hozzászólásokat, hirdetéseket törölni.
 • A regisztráló (felhasználó) beleegyezik abba hogy (ha van az oldalán olyan funkció, melynek segítségével egy látogató tartalmat, hozzászólást oszt meg az adott oldalon) ha az admin felületre legalább 2 hetente nem jelentkezik be az adatok frissítése, a esetleges hozzászólások ellenőrzése, moderálása céljából, a rendszer üzemeltetőjének jogában áll a felhasználó tagságát megszüntetni a rendszerben, az adott tartalmakat, hozzászólásokat törölni.
 • A regisztráló (felhasználó) beleegyezik abba hogy ha a az admin felületre legalább fél évente egyszer nem jelentkezik be az adatok frissítése, céljából, a rendszer üzemeltetőjének jogában áll a felhasználó tagságát megszüntetni a rendszerben, honlapját törölni. Ebben az esetben nagy valószinüséggel kimondható, hogy a regisztráló nem foglalkozik a tartalmi frissítésekkel, így az adatok elavultnak mondhatóak.
 • A regisztráló beleegyezik abba, hogy időközönként a rendszer üzemeltetője hírlevelet küld az új fejlesztésekről, szolgáltatásokról, akciókról.
 • A regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer üzemeltetője a regisztráló által létrehozott oldalon bannereket, reklámokat jelenít meg.
 • A regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer üzemeltetője a regisztráló által létrehozott oldal által automatikusan kiküldött értesítő e-mailekben, bannereket, reklámokat jelenít meg.
 • Amennyiben a regisztráló elégedetlen a rendszerrel, szolgáltatásaival, a rendszer feltételeivel vagy szabályaival, az egyetlen és kizárólagosan rendelkezésére álló jogorvoslat, a rendszer használatának megszakítása. 
 • A rendszer üzemeltetője jogosult a nyújtott szolgáltatások feltételeinek megváltoztatására. A változásokról a regisztrálót legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt értesíteni.
 • Amennyiben a regisztráló nem ért egyet az új változásokkal, jogában áll a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat felmondani, tagságát megszüntetni.
 • Ha a regisztráló a változás hatálybalépéséig a tagságát nem mondja fel, úgy a rendszer üzemeltetője az új feltételeket elfogadottnak tekinti.
 • A rendszer üzemeltetője fenntartja a felhasználási feltételek bármikor történő megváltoztatásának jogát, ezért ajánlott ezen dokumentum gyakoribb elolvasása.
 • Amennyiben a regisztráló nem tartja be ezen dokumentumban megállapított feltételeket és szabályokat, az bármilyen díj visszatérítése nélkül a regisztráló tagságának azonnali megszüntetéséhez vezethet és a rendszer üzemeltetőjének jogában áll az adott regisztráló adatainak megjelenését letiltani a rendszerben és tagságát megszüntetni.
 • A regisztráló tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy amennyiben oldala sérti a "Felhasználási feltételek" bármely pontját, úgy viselnie kell az esetlegesen általa okozott kár (akár eszmei, akár anyagi) büntetőjogi következményeit, és az oldal üzemeltetőjének jogában áll regisztráló adatait kiadni az illetékes szerveknek.